CHO THUÊ PHÒNG KHÁCH

 GIÁ THUÊ - PHÒNG KHÁCH 1  GIÁ THUÊ - PHÒNG KHÁCH 1
2,000,000₫
 GIÁ THUÊ - PHÒNG KHÁCH 2  GIÁ THUÊ - PHÒNG KHÁCH 2
2,000,000₫