CHO THUÊ PHÒNG NGỦ

 GIÁ THUÊ - PHÒNG NGỦ 1  GIÁ THUÊ - PHÒNG NGỦ 1
2,000,000₫
 GIÁ THUÊ - PHÒNG NGỦ 2  GIÁ THUÊ - PHÒNG NGỦ 2
2,000,000₫
 GIÁ THUÊ - PHÒNG NGỦ 3  GIÁ THUÊ - PHÒNG NGỦ 3
2,000,000₫
 GIÁ THUÊ- PHÒNG NGỦ 4  GIÁ THUÊ- PHÒNG NGỦ 4
2,000,000₫