GIÁ THUÊ - PRITO CHOCOLATE – Fullhousefurniture

GIÁ THUÊ - PRITO CHOCOLATE

2,500,000₫

Mô tả

THỜI GIAN THUÊ SOFA VẢI  SOFA DA
(SOFA BĂNG) 
 SOFA DA
(SOFA CHỮ L) 
1 Ngày 2,000,0002,500,0002,700,000
2 Ngày 2,400,0002,900,0003,100,000
3 Ngày2,700,0003,200,0003,400,000
4 Ngày3,000,0003,500,0003,700,000
5 Ngày3,300,0003,800,0004,000,000
6 Ngày3,600,0004,100,0004,300,000
1 Tuần3,900,0004,400,0004,600,000

Sản phẩm liên quan

 GIÁ THUÊ - PRITO CHOCOLATE
 GIÁ THUÊ - PRITO CHOCOLATE
 GIÁ THUÊ - PRITO CHOCOLATE